Testament Ongekend!

Testament Ongekend! is een initiatief van beeldend kunstenaar Ida van der Lee, waarbij ouderen de mogelijkheid krijgen hun immateriële testament op een kunstzinnige manier zichtbaar te maken door middel van rituele spelvormen en over te dragen aan een volgende generatie.Opdrachtgever: Stichting Allerzielen Alom/ Ida van der Lee

De vraagstelling:

Wil je ons helpen om na een afwijzing dit project bij te stellen en opnieuw in te dienen?

Mijn oplossing:

Laten we meteen kijken hoe we het project op meerdere terreinen kunnen verbeteren door er meer structuur aan te geven en de samenwerkingspartners zichtbaar te maken door middel van het meesturen van intentieverklaringen. Mijn rol is naast fondsenwerver, tevens co-auteur van het projectplan en PR en communicatie-medewerker tijdens de uitvoering in 2017.

Fondsen:

Fonds voor Cultuurparticipatie, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds Sluyterman van Loo.

Periode: 2016-heden

Website: www.idavanderlee.nl

Reageren is niet mogelijk